All Posts Tagged: İstanbul özel ambulans

Hasta Nakil Hizmetleri

Hasta Nakil Hizmetleri

İnsanlar günlük yaşam içerisinde birçok sebepten dolayı kaza veya yaralanmaya maruz kalabilmektedir. Bunların haricinde kısa dönemli veya kronik olarak yaşamış oldukları hastalıklardan dolayı sıkıntı çekebilmektedirler. Bu gibi sebeplerden dolayı bireylerin hastaneye nakil edilmesi gerekebilmektedir. Durumu acil olan bireylerin kendilerinin, akrabalarının, üçüncü şahısların veya müdürlüğün haberleşme araçlarını kullanarak il ambulans 112 komuta kontrol merkezini arayarak yardım talep etmesi olasıdır. Bu gibi durumlarda kamu kurumlarının ambulans hizmetlerinin yanı sıra özel ambulans servislerinin de ambulans hizmetleri de destek sağlamaktadır. Özel ambulans servisleri gitmiş olduğu acil durum vakalarını, ilin ambulans 112 komut kontrol merkezine bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca bu vakaların kişisel bilgilerini ve ambulans personelinin uygulamış olduğu müdahaleyi de Ambulans Servisi Hasta Muayene/Gözlem Formuna geçirmek zorundadır. Bu formlar aylık olarak toplanmaktadır. Toplanan bu formlar 112 komuta kontrol merkezine gönderilir. Özel ambulans servisi hizmetini sağlayan hastanelerin hiçbiri kendi başlarına bağımsız olarak hareket etmemektedirler.

Hasta Nakil Ambulansı

Hasta nakil hizmetleri normal tıbbi müdahalelerden farklı olarak gerçekleşmektedir. Bu hizmeti sağlamak amacı ile vakaya giden ambulans personeli, hasta veya yaralıya hiçbir bir tıbbi müdahale de bulunmamaktadır. Hastane nakil hizmetlerinin temel amacı, hasta veya yaralının sağlık kuruluşundan evine veya evinden sağlık kuruluşuna nakil işlemlerini gerçekleştirmektir. İstanbul özel ambulans servisleri hasta nakil hizmetlerini de gerçekleştirmektedir.

Ambulanslar kendi içerisinde çeşitli sınıflara ayrılmaktadır. Temel olarak ambulanslar kara, hava ve deniz olarak üçe ayrılmaktadır. Bu ambulans çeşitlerinden en fazla kullanılanı şüphesiz kara ambulanslarıdır. Kara ambulansları da kullanım amacına göre farklı tiplere ayrılmaktadır. Acil yardım ambulansı, hasta nakil ambulansı, özel donanımlı ambulans ve yoğun bakım ambulansı kara ambulanslarının çeşitli tipleri arasında yer almaktadır. Hasta nakil ambulansı; herhangi bir tıbbi müdahalenin gerçekleştirilmediği, sadece hasta veya yaralının naklinin sağlanmasının amaçlandığı, içerisinde en az bir tane sağlık personelinin bulunması gerektiği ve yönetmeliklerde belirtilen bazı tıbbi ve teknik donanıma sahip olmasına gereken ambulans çeşididir.

Özel Hasta Nakil Hizmetleri

Hasta nakil ambulansları, kamu kurum ve kuruluşlarına ve de özel sağlık kuruluşlarına bağlı olarak hizmet vermektedir. Hasta nakil acil ambulansın hizmet verebilmesi için Türk Standartları Enstitüsünden araç tadilat belgesi alınmalıdır. Ayrıca müdürlükte belirtilen ek-6’ya uygun bir biçimde uygun belgesi alınmalıdır. Bu belgelerin trafik birimleri tarafından tescil edilmesi zorunludur. Hasta nakil hizmetlerini sağlayan ambulansların nakil esnasında içerisinde en azından bir tane sağlık personeli bulunması zorunludur. Bu hasta nakil hizmetini veren ambulansların içerisinde asgari olarak bulunması gereken donanımlar mevcuttur. Bunlar; haberleşme cihazları (telefon veya telsiz) , bir adet tansiyon aleti, bir adet temel tıbbi malzeme çantası ve bir adet portatif oksijen ünitesi, otomatik eksternal defibrilatör, araç takip ve navigasyon sistemleridir.

Ambulans içerisinde en azından bir sağlık personelinin bulunmasının yanı sıra bir tane de şoför bulunmak zorundadır. Ambulans içerisinde toplamda iki kişi görev almaktadır. Ambulans içerisinde şoförün yerine Paramedik veya ATT (Acil Tıp Teknisyeni) personelinin bulunması da uygun olabilir. Hasta nakil sırasında sağlık personelinin hasta kabininde bulunması zorunludur.

Kara ambulanslarının rengi beyazdır. Acil yardım ve tıbbi destek sağlayan ambulanslar üzerinde kırmızı fosforlu şeritler yer almaktadır. Hasta nakil ambulanslarında ise bu şerifler lacivert rengine sahiptir. Yoğun bakım veya yeni doğan ambulanslarında şeritler iki tanedir. Bunların birisi kırmızı diğeri ise mavi renktedir. Bu hizmetlerden faydalanmak için kartal özel ambulans servislerinden Sude Ambulans’a başvurmanız yeterlidir.

Read More

Özel Ambulans Hizmetleri

Özel Ambulans

Özel ambulans servislerinin hastalara hizmet vermek için vakaya çıkmaları durumunda, il ambulans servisi komut kontrol merkezleri derhal bilgilendirilir. Hasta veya yaralının bulunduğu bölgenin tespiti yapıldıktan sonra hiç vakit kaybetmeden ambulans personeli yola çıkar. Hasta veya yaralının olduğu bölgeye ulaşan ambulans personeli kişinin durumunu değerlendirdikten sonra bireye gerekli tıbbi müdahaleleri yapar veya yapılması için nakil işlemlerini gerçekleştirir. Acil yardım ambulanslarında çalışan personeller, her hastaya yapmış oldukları müdahaleler için ayrı bir form tutmaktadır. Bu form içerisinde hasta veya yaralının kişisel bilgileri ve ambulans personelinin uygulamış olduğu tıbbi müdahale tedavileri yer almaktadır. Formlar aylık olarak Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilir.

İstanbul İli İçerisinde Ambulans Hizmeti

İstanbul özel ambulans hizmetinden yararlanmak için Sude Ambulans ile iletişime geçebilirsiniz. 7/24 her türlü acil vakalarda hizmet vermekteyiz. Hasta veya yaralılara müdahale etmek için giden ekip Ambulans Servisi Hasta Muayene/Gözlem Formunu doldurmak ile yükümlüdür. Özel ambulans servislerinin çağrı merkezleri, ilin coğrafi merkezine uygun numaraları içermektedir. Bu ambulans hizmetinin çağrı numarası ve diğer servislere ait olan numaralar, daha önceden il ambulans servisi 112 komuta kontrol merkezine bildirilir. Acil sağlık hizmetlerinin sağlanabilmesi için çağrı merkezi, ambulans, ekip ve istasyonlar arasındaki iletişim telsizler aracılığı ile sağlanmaktadır. Haberleşmenin sağlanabilmesi için telsizler üzerinden kullanılan frekanslar daha öncesinden il ambulans servisi 112 komuta kontrol merkezine bildirilir. Bu sayede yaşanabilecek her türlü sorun ortadan kaldırılmaya çalışılır. Ayrıca acil ambulans hizmetlerinde ambulansa bağlı olan araç takip cihazı bulunmak zorundadır. Bu cihaz sayesinde 112 komuta kontrol merkezinden aracın takibi yapılabilmektedir. İl ambulans servisi komut kontrol merkezindeki dijital yönetime sahip sistem sayesinde özel hastaneler tarafından kullanılan ambulansların takibi yapılabilmektedir. Ambulansların vakaya giderken karşılaşabileceği her türlü sorun telsiz aracılığı ile komuta kontrol merkezi tarafından ambulans personeline aktarılabilmektedir. En uygun güzergah yolu telsiz aracılığı ile söylenebilir. Bunların yanı sıra komuta kontrol merkezindeki detaylı haritalandırma sistemi sayesinde ambulansların vakalara ulaşma süresi oldukça kısalma göstermektedir. Hava ve deniz ambulanslarının takibi konusunda da yeterli özen gösterilmektedir. Bu ambulanslara uluslararası deniz ve hava haberleşmelerinde kullanılan cihazlar takılmaktadır. Bu sayede komuta kontrol merkezi ile entegre bir şekilde çalışmaktadır.

En Hızlı Acil Ambulans Hizmeti

İstanbul kalabalık ve yoğun bir yaşantısı olan il olarak karşımıza çıkmaktadır. Günlük yaşam içerisindeki bu yoğunluk sebebi ile her an kaza ve yaralanmaların meydana gelme ihtimali yüksektir. Bunların haricinde il bünyesindeki fazla nüfusun herhangi bir sebepten dolayı yaralanması ve hastalanması kaçınılmazdır. Bu türden olaylara müdahale etmek için bireyler hem devletin hem de özel hastanelerin sağlamış olduğu ambulans hizmetlerine ihtiyaç duyabilmektedir. Bu noktada kartal özel ambulans servisi 7/24 her an hizmet vermektedir. İstanbul ili 112 ambulans komuta kontrol merkezi ile entegre halinde çalışan ambulans servisimiz her türlü acil durum vakalarına müdahale etmek için yeterli donanıma sahiptir. Hasta veya yaralının kendisinin, akrabasının, üçüncü bir şahsın veya müdürlüğün haberleşme aracı ile bizler ile iletişime geçmesi halinde derhal acil servis ambulans ekibimiz yola çıkmaktadır.

Acil yardım ambulans servisinde görevli olan personelimiz tek tip kıyafet giymek zorundadır. Kıyafetler üzerinde personelin görevini bildiren unvan yazısı bulunmaktadır. Ayrıca kurumunu tanıtıcı kartlarını da hizmet alanlarınca kıyafet üzerinde görünebilecek bir şekilde taşımak zorundadırlar. Özel ambulans hizmeti sağlayan ambulanslar uygunluk belgelerini almak zorundadır. Bu durumlarda il içerisinde gerekli vakalara çıkabilmektedirler. Gerekli hallerde ise il dışı hizmet de verebilmektedirler.

Read More

Sizde Mutlu Müşterilerimiz Arasına Katılın

20,000'den Fazla Hasta Nakil İşlemi Gerçekleştirdik

Ambulans ihtiyacınız mı var? Hemen iletişime geçin.
0532 556 2620